غلامعلی مهران زاده

غلامعلی مهران زاده

نام و نام خانوادگی: غلامعلی مهران زاده

نام پدر:

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۶/۲۰

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۸/۰۱

محل تولد: دزفول

محل شهادت:

پیام شهید

 زندگی در اسلام هدف دارد ،این نیست که فقط خوردن و زندگی را گذراندن باشد بلکه این است که انسان به کمال برسد و بتواند مسئولیت خود را که همان خلیفه الله شدن در این دنیا و پیش خدا جا داشتن در آن دنیا را انجام دهد

  • بهمن طهماسبی پور
  • هوشنگ مظفری
  • سیدمحمد حسن سطورچی زاده
  • حسین مریدی
  • عبدالله ظهیری
  • حسن طلیل زاده
  • علاء ظاهری
  • سید مجید رحمانی
  • نصرالله طحان پسران دزفولی